language icon language icon

language icon facebook icon

Statutowa misja fundacji CdA sprowadza się do utrzymania i prowadzenia działalności Muzeum Książki Artystycznej – inicjowania rozwoju i promowania sztuki książki w kraju i na świecie.  Misja ta rozszerza się na zachowanie  materialnego i duchowego dziedzictwa willi Henryka Grohmana oraz na utrzymanie i przekazanie w ruchu następnym pokoleniom ocalonych od zagłady urządzeń  technicznych z epoki Gutenberga.  Ponad 30-letnia realizacja w/w misji przejawia się w istnieniu unikalnego, oryginalnego i otwartego miejsca kultury i sztuki na mapie Łodzi, Polski i Europy. Misją fundacji CdA jest też dążenie do obrony tego miejsca przed destrukcją i szukanie wsparcia dla zapewnienia mu dalszego rozwoju.