language icon language icon

language icon facebook icon

biblioteka książek o książkach

Muzeum Książki Artystycznej gromadzi od początku swego istnienia bibliotekę „książek o książkach”. Większość tej biblioteki znajduje się obecnie w pudłach (przeciekający dach). Na bibliotekę składają się polskie i niemieckie „książki o książkach” podarowane MKA w 2011 r. przez prof. Alfreda Świerka z Moguncji (ponad 1200 egz.), polskie i obce wydawnictwa zbierane przez JJP. Tryznów oraz katalogi wystaw książek artystycznych  zbierane przez Alicję Słowikowską. Tematycznie – biblioteka obejmuje technikę ( druku, papieru, oprawy), historię książki (piśmiennictwa, ilustracji, zdobnictwa), historię sztuki (artyści, style, trendy), nowe media (e-books, eksperymenty), encyklopedie, kompendia i słowniki fachowe.  Obecnie dostępne są jedynie 2 spisy w/w książek : Dominiki Biernat do pracy magisterskiej oraz książek podarowanych przez prof. Alfreda Świerka. Bezpośredni dostęp do książek będzie możliwy po remoncie muzeum i zagospodarowaniu w nim kilku pomieszczeń na potrzeby biblioteki.