language icon language icon

language icon facebook icon

zabytek

Muzeum Książki Artystycznej jest: zabytkiem postindustrialnym w stuletniej willi fabrykanta bawełny na Księżym Młynie w Łodzi
Początkowo ulokowanie Muzeum Książki Artystycznej w zabytkowej willi fabrykanckiej uzasadniał tylko fakt, że była opuszczona, jej zewnętrzny wygląd był podobny do innych fabrycznych budowli,  wydawała się odpowiednia ze względu na wielkość i mieściła się w wydzielonej przestrzeni parku. Dopiero wystrój wnętrz oraz historia willi dowiodły, że powinna być zagospodarowana na cele publiczne, związane ze sztuką. Początek lat 90-tych oznaczał całkowity upadek przemysłu bawełnianego w Łodzi. Pofabryczny  kompleks ŁZPB UNIONTEX wszedł w proces przekształceń własnościowych, jako fizycznie zużyty „obszarowy” zabytek. Dalsza degradacja opuszczonych zabudowań postępowała błyskawicznie a reakcją na ten proces były konferencje i mgliste plany rewitalizacyjne. Muzeum w porę zapewniło willi Henryka Grohmana ochronę przed rabunkiem. Z  jego inicjatywy willa otrzymała odrębny wpis do rejestru zabytków tzw.”białej księgi”. Niestety marny stan techniczny stuletniej willi muzeum mogło tylko podtrzymywać dzięki łataniu dziur w dachu, itp naprawom. Z powodu obciążenia jej hipoteki długami upadłego przedsiębiorstwa Wester ( powstałego w 1993r). nieruchomość znalazła się w błędnym kole procesów administracyjnych i sądowych. Trwający 20 lat proces ustalania praw do willi nie jest zakończony i warunkuje rozpoczęcie remontu.