language icon language icon

language icon facebook icon

warsztaty

Muzeum Książki Artystycznej stara się swoje potencjalne możliwości warsztatowe adaptować do bieżąco zgłaszanych potrzeb pod jego adresem.  Stąd bierze się różnorodność form organizacyjnych oraz różny zakres merytoryczny warsztatów.  Odbywają się warsztaty, w których uczestniczyło kilka grup studentów w ciągu paru dni (np: wspólne warsztaty dla edytorów z Uniwersytetu Warszawskiego i  Jagiellońskiego, 2013) oraz warsztaty indywidualne, w których uczestniczyły poszczególne osoby, wykonujące określone zadanie w różnym czasie ze względu na ograniczoną ilość stanowisk warsztatowych ( studenci łódzkich uczelni).  Muzem prowadzi zajęcia warsztatowe mające na celu przekazanie wiedzy teoretycznej o sztuce książki (warsztaty OK’Art) oraz zajęcia praktyczne polegające na użyciu zgromadzonego w nim sprzętu technicznego (warsztaty typograficzne).  Ze względu na aktualne zmiany technologiczne, które wkraczają w sztukę książki, muzeum w kooperacji z tzw. „nowymi mediami” (PWSTFiTv) prowadziło warsztaty intermedialne.