language icon language icon

language icon facebook icon

o książce artystycznej

Muzeum Książki Artystycznej jest: miejscem gromadzenia współczesnych książek artystycznych, szczególnie polskich artystów żyjących w kraju i za granicą. Zbiory w sporej części są depozytami artystów. MKA powiększa zbiory ogłaszając konkursy i wystawy, zbiera i wydaje katalogi, zabiega o najbardziej wartościowe dzieła. W stałej ekspozycji muzealnej jest kolekcja książek CdA. Z inicjatywy Alicji Słowikowskiej i Jadwigi Tryzno oraz dzięki wsparciu finansowemu MKiDN powstała kolekcja  „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku” obejmująca dzieła stworzone przez polskich  edukacyjne.jpg artystów kilku pokoleń. Składają się na nią prace biorące wcześniej udział w  polskich i zagranicznych festiwalach, wyróżnione nagrodami w konkursach oraz wybrane przez jurorów kolekcji w 2010 r. Lista książek składających się na tę kolekcję nie jest zamknięta.  Spory zbiór książek artystycznych, głównie zagranicznych, powstał przed powołaniem muzeum. Obecnie większość z nich składa się na podręczną „kolekcję edukacyjną”, objaśniającą różne formy książki artystycznej, jej klasyfikacje i związki z kodeksem jako punktem odniesienia. Kolekcja ta, obok „książek CdA”, jest stale dostępna w muzeum i wykorzystywana podczas wykładów, prezentacji i spotkań.