language icon language icon

language icon facebook icon

wystawy

Zdecydowana większość ogólnej powierzchni willi H. Grohmana jest przeznaczona na ekspozycje sztuki książki i urządzeń technicznych do jej uprawiania. Muzeum Książki Artystycznej posiada 4 stałe ekspozycje : książek CdA, kolekcji „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX/XXI wieku”, informacji o zbiorach graficznych H.Grohmana oraz maszyn i urządzeń z epoki Gutenberga.  Wystawy stałe są dostępne podczas tzw. „pierwszego zwiedzania muzeum” w towarzystwie oprowadzającego, co zajmuje od godziny do dwóch, w zależności od poziomu zainteresowania odbiorców. 
Wystawy czasowe w Muzeum Książki Artystycznej  dotyczą albo sztuki książki albo szeroko rozumianej  „korespondencji różnych sztuk”.  Zakres  tematyczny wystaw obrazują wybrane przykłady zaproszeń i plakatów z lat 1993-2013.
Wystawy organizowane przez Muzeum Książki Artystycznej poza murami willi H. Grohmana związane są z „wydawnictwem CdA”, z kolekcją „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku” oraz międzynarodowym festiwalem sztuki książki „Korespondencja”.  Wystawy te najczęściej pokazywane są w polskich i zagranicznych galeriach sztuki lub galeriach znajdujących się w bibliotekach.  Zakres zewnętrznej działalności wystawienniczej MKA pokazują wybrane przykłady wystaw w/w rodzaju.