language icon language icon

language icon facebook icon

o wydawnictwie CdA

Wydawnictwo o nazwie „Correspondance des Arts”, w skrócie „książkiCdA” istnieje od 1980 r. Książki CdA, realizowane w małym nakładzie, cechują się ręczną robotą, oryginalną grafiką, nietypową oprawą , różnorodną bryłą, związkiem z różnymi dziedzinami sztuki oraz historią książki. Niektóre z nich są częścią „projektów CdA” Nie są podporządkowane celom komercyjnym. Druki CdA, których sporą część stanowią tomiki poetyckie, powstają dla konkretnych, użytecznych potrzeb, wskazanych w zamówieniu. Na trzydziestoletnią historię oficyny CdA składają się 3 okresy: I- pięcioletni - gdy książki powstały jako rezultat współpracy artystów - założycieli wydawnictwa:  Andrzeja Graczykowskiego, Zbigniewa Janeczka i Janusza Tryzno oraz poety Zdzisława Jaskuły. 2 – do połowy lat 90-tych - gdy Janusz i Jadwiga Tryzno współpracowali  z innymi artystami polskimi i zagranicznymi. 3– gdy od kilkunastu lat książki CdA realizuje rodzina Janusza, Jadwigi i Pawła Tryznów. Ewolucji uległ preferowany przez nich typ książki artystycznej. Początkowo były to głównie książki w formie kodeksu, tzw. „book –works”, potem pojawiły się eksperymenty z bryłą kodeksu, następnie obiekty książkowe, w tym „książki lentykularne”, pokazujące trójwymiarową przestrzeń i ruch w obrazie.