language icon language icon

language icon facebook icon

digitalizacja dwóch krojów pisma: Szkolne i Wisła / 2022

www.cyfrowe.book.art.pl

Muzeum Książki Artystycznej otrzymało w 2022r. dotację w wysokości 196 000, PLN z programu Kultura Cyfrowa MKiDN. Cyfryzacji zgodnej z Wykazem Dobrych Praktyk NIMOZ   zostały poddane 2 zespoły zabytkowych matryc do odlewania czcionek, które pochodziły z zlikwidowanej w 1993 r. Państwowej Odlewni Czcionek w Warszawie, która była jedyną spadkobierczynią polskich, przedwojennych zasobów w tej dziedzinie. Krój „Szkolne” to adaptacja kroju „Augustea” z berlińskiej odlewni H. Bertholda z 1905 r. wykonana w Odlewni Czcionek St. Jeżyńskiego w Warszawie w 1920 r. pod nazwami Sejmowe i Akademickie. Krój „Wisła” jest adaptacją pisanki Butterfly stworzonej przez Willy’ego Schaumanna w 1927 r. wykonana w Odlewni Czcionek J. Idźkowskiego w Warszawie w 1928 r. Cyfryzacją objęto 1921 matryc czcionek oraz 26 obiektów w postaci maszyn i urządzeń typograficznych. Powstała strona internetowa oraz wydawnictwo: Cyfrowe Muzeum Książki Artystycznej, które jest tzw. „manualem” do korzystania z cyfrowych zasobów techniki gutenbergowskiej istniejących w MKA w Łodzi.

pandemia / 2020

www.pandemiabookart.pl 

Pomysł zebrania książek artystycznych powstałych w czasie zarazy zrodził się na początku ogłoszonej w Polsce pandemii i „zamknięcia artystów” w czterech ścianach pracowni. Można było z góry założyć, że czas ten będzie znaczący zarówno dla treści jak formy dzieł powstających w tak wyjątkowych warunkach. Początkowo myśleliśmy, że będzie to kilkumiesięczne zbieranie informacji o tych dziełach i dokumentacji warunków tworzenia przez artystów. Okazało się, że pandemia trwała znacznie dłużej – stąd nie ogłaszaliśmy zakończenia „naboru”. Do tej poryzebraliśmy na stronie internetowej projektu materiały od 27 artystów. Milcząco przyjęte zostało postanowienie, że w sytuacji, gdy okaże się możliwa wystawa zebranych w ten sposób materiałów, dokooptowane zostaną prace powstałe w czasie PANDEMII, które inni artyści zdecydują się nam udostępnić do wystawy. W 2023r. zgłoszony został wniosek do Narodowego Centrum Kultury o środki finansowe na realizację takiej wystawy.

waga słów / 2019

www.warsztatyważnejwagi.pl 

Projekt opierał się o konstatację, że słowa nie mają wagi, dopóki nie zostaną złożone z czcionek, drewnianych lub metalowych. Oczywistość tę odkryła Jadwiga Tryzno i zaprosiła do realizacji projektu „załogę” Muzeum Książki Artystycznej: Janusza P.Tryzno, Andrzeja Chętkę, Zbigniewa Koszałkowskiego, Tomasza Olszyńskiego, Martyna Kramka, Kacpra Zagdana, Aleksandrę i Przemysława  Hofferów, Bartłomieja Smoczyńskiego.

Misją projektu było umożliwić refleksję nad sensem i obrazem powszechnie używanego słowa NIEPODLEGŁA, które stało się logotypem obchodów stulecia niepodległości Polski.  Przygotowana została specjalna instalacja do dosłownego „ważenia” słowa Niepodległa na laboratoryjnej wadze oraz mentalnego szukania jego sensu przy pomocy specjalnych tablic znaczeniowych. Wykorzystane zostały muzealne zasoby czcionek różnych krojów pism, w tym odkrytego w MKA kroju „Brygada”, słowniki języka polskiego i wiedza typografów na temat „obrazu słowa”. Odbyły się 24 warsztaty po 6 godzin, w których wzięło udział ponad 300 uczniów szkół artystycznych, średnich i wyższych. Rezultaty przeprowadzonych warsztatów, w postaci kilkuset „obrazów” słowa Niepodległa złożonych i odbitych na różnych kartkach papieru oraz w postaci cyfrowych projektów plakatów nadesłanych po zakończeniu projektu, były prezentowane na stałej wystawie w MKA.

brygada / 2018

www.prezydent.pl                                                                                                              
www.brygada1918.EU

W 2016 r. z powodu zbliżającego się Kongresu ATYPI w Warszawie Janusz Tryzno zaczął porządkować swój zbiór matryc pochodzących z Odlewni Czcionek w Warszawie. Dzięki temu odkrył nieznany krój pisma „Brygada” w formie kompletu 120 matryc w trzech odmianach (regular, bold i kursywa), dotąd nieużytych do produkcji czcionek. Istniało duże prawdopodobieństwo, że matryce powstały przed 1928 r. na 10-lecie Polski Odrodzonej i były autorstwa Adama Półtawskiego. MKA zgłosiło chęć zbadania pochodzenia matryc oraz przygotowania podstaw organizacyjnych do opracowania komputerowej wersji tego kroju pisma z okazji 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI. Realizacji tego zadania podjął się samodzielny zespół projektantów: Mateusz Machalski, Borys Kosmynka i Przemysław Hoffer. Projekt rewitalizacji odkrytego kroju pisma Brygada został zgłoszony do programu obchodów setnej rocznicy istnienia Polski i uzyskał dofinansowanie Programu Dotacyjnego Niepodległa. Zrealizowany został w postaci oddanego do publicznego użytku kroju pisma „Brygada 1918” za pośrednictwem strony internetowej

supramatyzm / 2014-2016

Projekt powstał z inspiracji teorią sztuki K. Malewicza, wyłożoną w manifeście SUPREMATYZM i w tym zakresie kontynuował poprzednie dzieło CdA - II wydanie „Bibliografii i Rysunków Zbigniewa Brzezińskiego”(2012). Nie udało się dotrzeć do oryginału broszury powstałej w Witebsku w 1920 r., która w postaci wiernego odtworzenia druku w nakładzie 100 egzemplarzy, miała uczcić 100-ną rocznicę CZARNEGO KWADRATU. Dlatego powstał pomysł typograficznej wersji manifestu i połączenia jej z foto-obrazami wykonanymi w technice lenticular (3D).

Projekt autorstwa Jadwigi Tryzno został zrealizowany przez Janusza P. Tryzno w części typograficznej i introligatorskiej, zaś w części technik cyfrowych (3D)  przez firmę LENTIMAX. W całości projekt składał się z 3 instalacji artystycznych, realizowanych kolejno pod nazwami:

A/ STEP BY STEP PRINTING SUPREMATISM…

W jego ramach powstały 2 matryce angielskiego tekstu SUPREMATISM, o wymiarach:    17,5 cm x 88 cm, złożone czcionką Plantin 14 pkt. Jedna z matryc była sukcesywnie rozkładana i kolejnymi fragmentami użyta do inkrustacji obrazów fotograficznych ( o wymiarach: 40x40cm i 29x40cm), druga matryca służyła do równoległego odbijania farbą czarną i czerwoną. Tak powstało 49 eksponatów, które łączą kolejne fragmenty tekstu wydrukowanego i fotografii 3D inkrustowanych składem czcionek, odbitych czerwoną farbą.

B/SUPRETYPY

Ta część projektu opiera się o wielką, kwadratową matrycę angielskiego składu tekstu SUPREMATISM o wymiarach:   56 x 56cm- złożonego czcionką Plantin-Bold  - 18 pkt. Z tej matrycy powstały odbitki w kolorze farby: czarnym, czerwonym i białym na papierach w kolorze czarnym, czerwonym i białym – w sumie 9 różnych kombinacji druków, które z kolei stały się podstawą 9 wariacji instalacji, w której każdy z druków zajmuje miejsce centralne (fraktale wg wzoru „Dywanu Sierpińskiego). Instalacja złożona z tych druków daje wstępne wyobrażenie o kosmosie abstrakcji K. Malewicza. Stanowić mogła podstawą dalszych wariacji komputerowych na tego rodzaju fraktalach - niestety ta szansa nie została zrealizowana.

C/ SUPRENSY

Instalacja składa się z 3 kubików o wymiarach: 90 x 90 x 90cm wykonanych techniką 3D lenticular. Każda ściana kubika pokazuje 2 zmieniające się obrazy (tzw.flip). Obrazy zawierają się w formie 3 kwadratów K.Malewicza i w postaci składów tekstów SUPREMATISM w trzech wersjach językowych: rosyjskim, angielskim i polskim. W pierwszym SUPRENSIE użyte są formy, proporcje i kolory oryginalnych obrazów K. Malewicza oraz cały tekst manifestu jest złożony po rosyjsku. W drugim SUPRENSIE angielski skład tekstu drukowany jest na tle czarnym- ekspozycja czytelności, na tle białym- nieczytelności, na tle czerwonym – czytelność jest limitowana. Trzeci SUPRENS (polski) bada relację prymatu treści (pełny tekst) i prymatu formy (tekst okrojony formą kwadratu K. Malewicza)

skryptorium

 

  

Projekt SKRYPTORIUM powstał z okazji udziału MKA w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie w 2000 r.

Jako honorowy gość tych targów Polska otrzymała reprezentacyjny pawilon natomiast MKA ponad 100 m.kw. powierzchni w nim. Podzielona ścianą z obrotowych luster na dwie części - powierzchnia ekspozycyjna  mieściła wyposażenie średniowiecznego „skryptorium” oraz „nowoczesnego komputerium”. Przebrani za mnichów toruńscy konserwatorzy przepisywali gęsimi piórami teksty ksiąg, iluminowali je farbami i oprawiali w pergamin. Po drugiej stronie prezentowane były pierwsze na rynku osobiste e-books, możliwości druku na życzenie „księgi słów wszystkich” (Józef Żuk Piwkowski), „ frankfurckich godzinek” (Radek Nowakowski) i holograficzny obraz Biblii Jana Gutenberga z Pelplina (Paweł Tryzno, GEOLA), Publiczność przechodząc z jednej na drugą stronę lustra miała okazję zauważyć, że książka mimo ponad 500 letniej historii i przełomu rewolucji cyfrowej, zachowuje swoje podstawowe cechy i funkcje.

weź wydaj wiersz

 

  

Koncepcja vortalu powstała z doświadczeń projektu SKRYPTORIUM. Demonstracja idei miała miejsce podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w 2001 r. Uruchomione zostały na ekranach komputerów dwa „banki”: WIERSZY (Biuro Literackie Port Legnica) i ILUSTRACJI (Weronika Naszarkowska, Marek Gajewski, Mirosław Owczarek, Maja Piotrowska) z których można było wybrać utwory do osobistego tomiku z własnym tytułem i zlecić jego wydrukowanie oraz oprawę. Czas wykonania tomiku wynosił pół godziny. Podczas pokazu powstało ponad 50 książek. Partnerem technicznym była firma Hewlett Packard. Vortalem zainteresowały się duże portale internetowe. Druk „on demand” technicznie bardzo atrakcyjny, organizacyjnie okazał się prawdziwym wyzwaniem (prawa autorskie, mikropłatności, itp).

wiersz medialy

 

  

Pokaz miał miejsce w kawiarni Teatru Wielkiego w Łodzi w 2002 r. Koncepcja sprowadzała się do próby „wydania książki on line” poczynając od improwizacji poetyckiej zapisywanej na ekranie i równoczesnego emitowania na tym ekranie obrazów w rytmie serca poety mierzonego elektrokardiografem. Dziesięć osób spośród publiczności miało zadanie dowolnie wybierać przy pomocy „myszki” na kinowym ekranie „momenty” dla nich interesujące . Program komputerowy zbierał te wybory na oddzielne konta dziesięciu osób i przekazywał je do druku. Po wydrukowaniu i oprawie powstało dziesięć indywidualnych książek, rozpoznanych przez ich twórców – operatorów myszek    Realizatorami byli: Robert Baliński(operator kamery) Jacek Walczak (emisja obrazów), Zdzisław Jaskuła (improwizacja poetycka), Paweł Tryzno (druk), Janusz Tryzno (oprawa).

studnia

 

  

Instalacja „Studnia” została zrealizowana jako prezent dla Biblioteki Aleksandryjskiej z okazji jej otwarcia w 2002 r. Projekt poświęcony był idei „korespondencji sztuk”, która jest w nazwie wydawnictwa. Oznaczał poszukiwanie inspiracji     w historii książki, motywie studni w bibliotece, zestawieniu pisma i obrazowania arabskiego i łacińskiego, związku techniki i sztuki.  Złożyły się nań:  „Traktat teologiczny” Czesława Miłosza w języku polskim i arabskim tłumaczeniu Hatifa Janabi oraz grafiki Jerzego Nowosielskiego i arabskiego artysty Sagalara. Studnia powstała z krzyżowego ustawienia 4 regałów, których ściany zewnętrzne były kompozycjami czcionek drewnianych zaś blaty były kasztami zecerskimi ( 2 wg składu polskiego i 2 wg składu arabskiego).  Z wewnętrznych ścian można było wysuwać naprzemiennie podświetlone od dna „Studni” obrazy grafik polskich i arabskich. Nad otworem „studni” zawisło wiadro ze stopem,       z którego odlewane są metalowe czcionki.  Instalacja „Studnia”  znalazła miejsce w czytelni a następnie hallu Biblioteki Aleksandryjskiej. W jej realizacji wzięli udział: Jadwiga, Janusz i Paweł Tryzno, Wojciech Krywsza, Lech Huniewicz,  Marian Wasilewski, Joanna Juszczak, Joanna Musialik

book dome

 

  

Pomysł dotyczy elewacji willi Henryka Grohmana, w której mieści się Muzeum Książki Artystycznej. Elewacja jest wykonana z nieotynkowanej czerwonej cegły połączonej wypukłą czarną fugą. Wypełnienie fug odlanymi z metalu czcionkami stwarza możliwość odbijania tekstu. Elewacja może stać się wielką matrycą drukarską, pozwalającą przez wiele lat odbijać i odczytywać teksty umieszczone w murach budynku. Odchodząca w przeszłość technika Gutenberga, staje się w ten sposób żywym pomnikiem.  Willa Henryka Grohmana może uzyskać zewnętrzną formę zapowiadającą wewnętrzną zawartość – muzeum książki.  Jako zabytkowe lokum dla kolekcji sztuki od początku swego istnienia – willa ma szczególne powody sama stać się przedmiotem sztuki.  Sprzyja temu istniejący na miejscu warsztat monotypowy, w którym można odlać składy tekstów ze złomu czcionkowego. Zasoby biblioteczne w muzeum dostarczają bogaty wybór odpowiednich cytatów z „książek o książkach”.  Projekt pojawił się z okazji 10-lecia Muzeum Książki Artystycznej w willi H.Grohmana (2003) – jego pomysłodawcami są Jadwiga i Janusz Tryzno.  Realizacja jest uzależniona od dalszych losów muzeum.

stacja polskiej sztuki książki w Fjaerland

 

  

W 2010 r. norweska organizacja „miasteczka książek” w Fjaerland zaprosiła Muzeum Książki Artystycznej do uczestnictwa w corocznie organizowanym festiwalu. Festiwal trwa 5 miesięcy – jest zorientowany na antykwariuszy i turystów, którzy zainteresowani książkami spędzają kilka dni w pięknie położonej wiosce nad fiordem. Norwegowie mieli nadzieję, że MKA wzbogaci ofertę miasteczka książek  i przyciągnie turystów wystawą kolekcji „Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Zaproszenie było pierwszym krokiem włączenia MKA do sieci „europejskich miasteczek książek.”  Projekt nazwany „stacją” przewidywał oprócz wystawy kolekcji książek również pokazywanie polskich artystów przy pracy (np. nad Hymnem o Miłości Św. Pawła  czy Radka Nowakowskiego nad NOrWAY to KVIKAKO  ). Zmieniający się w stacji co 2 tygodnie artyści, mieli szanse skupiać zainteresowanie publiczności, promować polską sztukę i zdobywać doświadczenie na przyszłość w organizacji polskiego „miasteczka książek” w Bodzentynie. Niestety projekt nie mogł być zrealizowany z powodu braku wsparcia finansowego ze strony MKiDN (dysponenta Norweskiego Mechanizmu Finansowego) który dwukrotnie odrzucił wnioski MKA. Wnioski były przygotowane przez Jadwigę Tryzno, Krystynę Nowakowską, Radka Nowakowskiego i Alicję Słowikowską.

druga przestrzeń Czesława Miłosza

 

  

Projekt dotyczył przestrzennej wizualizacji wierszy Czesława Miłosza: DRUGA PRZESTRZEŃ i TAK NAPRAWDĘ. Wybór wierszy nie był przypadkowy: to najkrótsze poetyckie spięcie dwóch fundamentalnych światopoglądów – metafizycznego i naukowego. Wartość tkwi w nowym widzeniu dylematu, możliwym dzięki trójwymiarowej przestrzeni, w której obydwie przywołane przez Miłosza wizje egzystencji człowieka generują dodatkowe sensy. W założeniu wiersz DRUGA PRZESTRZEŃ jest poetycką wizualizacją typograficzną, która przenika się z obrazową i dźwiękową strukturą wiersza TAK NAPRAWDĘ.Technicznie realizacja projektu uzależniona jest od stworzenia virtualnej, rozszerzonej rzeczywistości w zamkniętej przestrzeni. Pomysłodawcy: Jadwiga Tryzno, Paweł Tryzno, Rafał Hanzl, Michał Kornecki, Przemysław Owczarek, Agnieszka Kowalska, Martyn Kramek. Aplikacja do MKiDN (Instytut Książki) nie uzyskała wsparcia finansowego i projekt nie został zrealizowany ale powstała trójwymiarowa wizualizacja w/w wierszy wydrukowana soczewkowo w formacie A4 przez Pawła Tryzno wg koncepcji Andrzeja Chętko.

play box Zbigniewa Brzezinskiego

 

  

Interaktywny Play-Box 3D jest systemem projekcji typu CAVE WRITING umożliwiającym swego rodzaju grę słów – znaków – obrazów  w zamkniętej przestrzeni  o wymiarach około 2,5 x 2,5 x 2,5 m przy użyciu okularów stereoskopowych i „magicznej różdżki” wprawiającej wszystko w ruch.  W tym przypadku słowa, znaki i obrazy związane są z życiem i dziełem Zbigniewa Brzezińskiego, które można będzie przywoływać  na swój sposób i nadawać im własny kontekst i znaczenie.  Intensywność wrażeń jakie umożliwia Cave Writing pozwala przewidywać, że „wejście” do tego rodzaju biblioteki pozostawi  istotny ślad w pamięci „graczy”.    Od strony artystycznej projekt ma polskie korzenie:  w instalacji pt.”MIĘDZY” Stanisława Dróżdża oraz zagraniczne: w instalacji pt.”SCREEN” (2003) Roberta Coovera i zespołu eksperymentującego z e-literaturą. Na w/w system projekcji składać się będą 3 zbiory elementów bibliotecznych do gry: a/ słowa i zdania użyte w tytułach dzieł Zbigniewa Brzezińskiego (książki, artykuły i raporty),  b/ rysunki Zbigniewa Brzezińskiego (doodles, które powstawały równolegle do jego pracy twórczej),  c/ zdjęcia wydarzeń związanych z publiczną działalnością Zbigniewa Brzezińskiego.  W zamkniętej przestrzeni słów pochodzących z tytułów publikacji ZB możliwe będzie ich wybieranie i łączenie w zdania w poszukiwaniu sformułowań użytych przez autora.  W przestrzeni rysunków (znaków i symboli) Zbigniewa Brzezińskiego  będzie można „rozszyfrowywać” rysunki ZB rozkładając je na części i budując z tych „puzzli” większe całości.  Przestrzeń zdjęć dokumentujących „wydarzenia” służyć będzie do łączenia ze słowami i rysunkami.

fot. Brown University
source: wiki

europejski humor typograficznie

 

  

Projekt został przedstawiony na kongresie AEPM (Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów Drukarstwa) w Lyonie. Proponował wspólną typograficzną zabawę wokół przepowiedni końca świata w grudniu 2012 r.  Akcja obejmować miała zgromadzone na kongresie muzea drukarstwa i prowadzić do nawiązania wymiany i współpracy. Tematem bliskim dla każdego uczestnika, okazał się humor – dowcip, który można zrealizować w formie typograficznego plakatu. Każdy uczestnik miał prawo indywidualnego wyboru dowcipu . Celem akcji było zgromadzenie druków o wymiarach plakatowych, typograficznie zaprojektowanych i wykonanych przez jednostki biorące w niej udział.  4 etapowy proces ich gromadzenia, umożliwiał  kontakty internetowe i bezpośrednie, zbliżenie psychiczne i kulturowe, wzajemną inspirację i przepływ doświadczeń. Końcowym efektem byłaby objazdowa lub równoczesna wystawa we wszystkich jednostkach, gdyby nakłady poszczególnych druków na to pozwoliły.  Projekt nie został zrealizowany w założonym czasie ale nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia podobnej akcji z innej okazji.  Pomysłodawcami projektu są: Jadwiga, Paweł i Janusz Tryzno, Arkadiusz Rogoziński, Szymon Jasion, Przemysław Hoffer.