language icon language icon

language icon facebook icon

Warsztaty typograficzne są praktycznymi ćwiczeniami w zakresie ręcznego i maszynowego składu tekstu, jego połączenia z grafiką, odbijania na różnych prasach graficznych i drukarskich, oprawy introligatorskiej. Towarzyszącymi są możliwości w zakresie ręcznego czerpania papieru,  odlewania czcionek metalowych, wycinania czcionek drewnianych, przygotowania matryc graficznych. Warsztaty te prowadzi Janusz P. Tryzno  z pomocą swoich uczniów: Martyna Kramka, Szymona Jasiona, Przemysława Hoffera, Aleksandry Ilkiewicz

Warsztaty dla studentów z kierunku edytorskiego uniwersytetów: Jagiellońskiego i Warszawskiego, Październik 2013

Warsztaty typograficzne w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

program:
Warsztaty obejmują cześć teoretyczną w postaci prezentacji na ekranie, która w sumie zajmie ok. 8 godz. podzielonych na 2 sesje (każdego dnia po 4 godz.). Bezpośrednie zajęcia na urządzeniach muzealnych będą mieć również podobna ilość godzin w sumie i odbędą sie w 3 grupach równoległych na stanowiskach: produkcji czcionek (drewnianych i metalowych); wykonywania składu ręcznego i linotypowego, drukowania na BOSTON (format A4), FAG (format A0) i GRAFOPRESS (format A3). Oprócz „dotyku” techniki typograficznej dla kontrastu możemy tez pokazać jeśli czasu starczy technikę offsetowa oraz technikę druku trójwymiarowego, ale to jako demonstrację dalszego rozwoju.

harmonogram:
Dzień pierwszy:
1. Andrzej Tomaszewski – Pismo jako fundament cywilizacji -1,5 godz.
Historia pisma. Pismo podstawowym budulcem wszelkich druków. Repertuar znaków fontów komputerowych. Związki pisma z otoczeniem.
2. Martyn Kramek – „Nowa” i „stara” typografia - 1,5 godz.
Typografia jako wyzwanie dla projektanta / korzenie i związki między tradycyjnymi współczesnym projektowaniem typograficznym/

Po południu zajęcia praktyczne – 3 stanowiska x 5 godz. 

1/ Janusz Tryzno – produkcja czcionek metalowych i drewnianych
2/ Martyn Kramek – skład linotypowy
3/ Andrzej Tomaszewski – skład ręczny

Dzień drugi:
Jadwiga Tryzno – Typografia w książkach artystycznych (w kolekcji: POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU) – 1,5 godz.

Po południu zajęcia praktyczne: 3 stanowiska x 5 godz.
1/ Janusz Tryzno – druk na FAG
2/ Martyn Kramek – druk Grafopress
3/ Andrzej Tomaszewski – Druk na BOSTON

W trakcie zajęć drukarskich drukowane byłyby składy powstałe poprzedniego dnia.